Klijenti

Naši klijenti / DOSTAVA ZA KLIJENTE.

INFORMACIJE.

POŠTOVANI KUPCI

DOSTAVU PLAĆA OBAVEZNO KUPAC OSIM AKO NIJE DRUGAČIJE DOGOVORENO SA TALIS DOO (Troškove dostave plaćate odvojeno od naručenih proizvoda i zavise od mase paketa a ne od mesta dostave).

ODGOVORNOST DOSTAVE SNOSI KURIRSKA SLUŽBA SA KOJOM TALIS DOO SARAĐUJE.
DOSTAVNA SLUŽBA SA KOJOM SARAĐUJEMO JE POST EXPRESS. DODATNI TROŠAK DOSTAVE JE VAŽEĆI CENOVNIK ODABRANE KURIRSKE SLUŽBE SA KOJOM TALIS DOO SARAĐUJE (Uslovi za pružanje usluga post express usluga su navedeni na pozadini na Poslednjem delu obrazca, videti sa kuriskom službom koji deo tog obrasca vam je predat).
WEB adresa kuriske službe: http://www.postexpress.rs/struktura/lat/kako-da/uslovi-za-pruzanje-usluga.asp

ISPORUKE POŠILJKE: OD DANAS ZA SUTRA SU USLOVI KURISKE SLUŽBE.
PAKOVANJE: TALIS DOO UPOTREBLJAVA PAKOVANJE OD KURISKE SLUŽBE SA KOJOM SARAĐUJEMO.

TALIS DOO PRAVILA.

TALIS DOO CENOVNIK PRODAJNE ROBE JE OBJAVLJEN NA SAJTU TALIS DOO BEZ URAČUNATE DOSTAVE.
USLOVI POVRAĆAJA TALIS DOO PORUČENE ROBE: TALIS DOO PRIHVATA POVRAĆAJ ROBE POD USLOVOM DA VRATI:
– NEISKORIŠĆENU ROBU I U DOBROM STANJU KOLIKO SA STRANE TALISOVE ROBE TAKO I DOBRO PAKOVANJE POVRATNE POŠILJKE.
– ROK POVRAĆAJA ROBE : TALIS DOO PRIHVATA VRAĆENU ROBU U ROKU OD 7 DANA I TO NEISKORIŠĆENU ROBU.
– USLOVI VRAĆENE ROBE OD KUPCA : VRAĆENU ROBU PRIHVATAMO JEDINO POD USLOVOM DA UZ VRAĆENU ROBU KUPAC DOSTAVI SLEDEĆE DOKUMENTE
(Oginal fiskalni račun od Talis D.o.o fiskalne kase ili blok račun sa pečatom, kupac sebi obavezno zadrži kopije. Prihvatamo i obrazac pošiljke kuriske službe kao dokaz vraćene robe, uz povraćaj robe dostaviti razlog tog povraćaja).
– POVRAĆAJ ROBE SA STRANE KUPCA : ODGOVORNOST POVRAĆAJA ROBE SNOSI KUPAC I KURISKA ODABRANA SLUŽBA OD STRANE KUPCA.
– TROŠKOVI POVRAĆAJA ROBE (to jeste prihvaćeno pa vraćeno) SA STRANE KUPCA: TROŠKOVI SU NA TERET KUPCA.
– REFUND ROBE SA STRANE TALIS DOO: TALIS DOO UZIMA PRAVO DA ISPLATI VRAĆENU ROKU OD 30 DANA NAJKASNIJE.
TALIS DOO CENOVNIK PRODAJNE ROBE JE OBJAVLJEN NA SAJTU TALIS DOO BEZ URAČUNATE DOSTAVE.
KVALITET ROBE: TALIS DOO JE UVOZNIK – KUPAC I PRODAVAC RAZLIČITIH MATERIJALA I ZAVRŠENE ROBE OD RAZLIČITIH PRODAVACA SA KOJIM TALIS DOO SARAĐUJE- TALIS DOO SE PRIDRŽAVA USLOVA PRODAVCA ( sirovinski sastav, način održavanja i po potrebi rok upotrebe itd..) ZA NJEGOVE KUPCE- TALIS DOO SE PRIDRŽAVA PRODAVCA I NJEGOVIH USLOVA- TALIS DOO NIJE PROIZVOĐAČ REPRO-MATERIJALA (upotrebljenog za prodaju) – TALIS DOO UPOTREBLJAVA REPRO-MATERIAL ZA ŠIVENJE PO MERI USLUGA ZAVRŠNE ROBE ZA KUPCA.

U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.

HVALA NA RAZUMEVANJU.

DIREKTOR TALIS DOO

VESNA BABIĆ