Klijenti

Nasi klijenti// DOSTAVE ZA KLIJENTE.

INFORMACIJE.

POŠTOVANI KUPCI

DOSTAVU PLAĆA OBAVEZNO KUPAC JEDINO AKO DRUGAČIJE DOGOVORENO SA TALIS DOO (Troškove dostave plaćate odvojeno od naručenih proizvoda i zavise od mase paketa a ne od mesta dostave).

ODGOVORNOST DOSTAVE SNOSI KURIRSKA SLUŽBA SA KOJOM TALIS DOO SARAĐIJE.
DOSTAVA SARADNE JE POST EXPRESS.DODATNI TROŠKOVI DOSTAVE JE ZAKONIT CENOVNIK ODABRANE KURIRSKE SLUŽBE SA KOJOM TALIS DOO SARAĐUJE(Uslovi za pružanje usluga post express usluga su navedeni na pozadini poslednom delu obrazca, videti sa kuriskom službom koji deo tog obrazca vam je predat).
Interet kuriske službe : http://www.postexpress.rs/struktura/lat/kako-da/uslovi-za-pruzanje-usluga.asp
ISPORUKE POŠILJKE: OD DANAS DO SUTRA SU USLOVI OD KURISKE SLUŽBE.
PAKOVANJE: TALIS DOO UPOTREBLAVA PAKOVANJE OD KURISKE SLUŽBE SA KOJOM SARAĐUJEMO TO JESTE POST EXPRESS.

TALIS DOO PRAVILA.
TALIS DOO CENOVNIK PRODAJNE ROBE JE OBJAVLJEN NA SAJTU TALIS DOO BEZ URAČUNATE DOSTAVE. 
USLOVI POVRAĆAJ I REFUND TALIS DOO PORUČENE ROBE: TALIS DOO PRIHVATA POVRAĆAJ ROBE POD USLOVOM DA VRATI:
– NEISKORIŠĆENU ROBU I U DOBROM STANJU KOLIKO SA STRANE TALISOVE ROBE TAKO I DOBRO PAKOVANJE POVRATME POŠILJKE.
– ROK POVRAĆAJ ROBE : TALIS DOO PRIHVATA VRAĆENU ROBU U ROKU OD 7 DANA I TO NEISKORIŠĆENU ROBU.
– USLOVI VRAĆENE ROBE OD KUPCA : VRAĆENU ROBU PRIHVATAMO JEDINO POD USLOVOM DA UZ VRAĆENU ROBU KUPAC DOSTAVI SLEDEĆE DOKUMENTE
(Oginal fiskalni račun od Talis D.o.o fiskalne kase ili blok račun sa pečatom, kupac sebi obavezno zadrži kopije. Prihvatamo i obrazac pošiljke kuriske službe kao dokaz vraćene robe, uz povraćaj robe dostaviti razlog tog povraćaja).
– POVRAĆAJ ROBE SA TRANE KUPCA : ODGOVORNOST POVRAĆAJ ROBE SNOSI KUPAC I KURISKA ODABRANA SLUŽBA OD STANE KUPCA.
– TROŠKOVI POVRAĆAJ ROBE (to jeste prihvaćeno pa vraćeno) SA TRANE KUPCA: TROŠKOVI SU NA TERET KUPCA.
– FEFUND ROBE SA STRANE TALIS DOO: TALIS DOO UZIMA PRAVO DA ISPLATI VRAĆENU ROKU OD 30 DANA NAJ KASNIJE.
TALIS DOO CENOVNIK PRODAJNE ROBE JE OBJAVLJEN NA SAJTU TALIS DOO BEZ URAČUNATE DOSTAVE. 
KVALITET ROBE: TALIS DOO JE UVOZNIK – KUPAC I PRODAVAC RAZLIČITIH MATERIALA I ZAVRŠENE ROBE OD RAZLIČITIH PRODAVACA SA KOJIM TALIS DOO SARAĐIJE- TALIS DOO JE PRIDŽAVA USLOVIMA PRODAVCA ( sirovinski sastav, način održavanje i po potrebi rok upotrebe itd..) ZA NJEGOVE KUPCE- TALIS DOO SE PRIDRŽAVA PRODAVCU I NJEGOVIH USLOVA- TALIS DOO NIJE PROIZVOĐAČ REPRO-MATERIALA (upotrebljenog za prodaju) – TALIS DOO UPOTRBLJAVA REPRO-MATERIAL ZA ŠIVENJE PO MERI USLUGA ZAVRŠNE ROBE ZA KUPCA.

Raspravke je Nadlažan Sud u Novi Sad.

HVALA NA RAZUMEVANJU.

DIREKTOR TALIS DOO

VESNA BABIĆ